interim- en proces-management voor organisaties met vastgoed.

Innovatie en ontwikkeling van vastgoed.

Nieuwbouw en verbouw begeleiding.

Energie en duurzaamheid maatregelen. 

Rendements-verbetering.

Verhuur-

werkzaamheden. 

Advies. 

info@agtm.nl

 

06 83526141

Management

Innovatie

Nieuwbouw

Energie  

Rendementsverbetering. 

Verhuurwerkzaamheden. 

Advies. 

Welkom, beste bezoeker!

Minerva Vastgoedregie (MV) heeft ruime ervaring in management functies bij ontwikkelende bouwondernemingen, woningcorporaties en zorginstellingen

 

Naast de aansturing van uw afdeling behoort het professioneler en zakelijker maken ervan tot een van onze kerntaken.

Doelstelling is meer grip te verkrijgen op de afdeling en de medewerkers en het helder en transparant rapporteren aan het MT of bestuur.

 

Voor tijdelijke vervanging van vastgoedfuncties, organisatie-ondersteuning en -optimalisatie. 

 

Innovatie

 

Middels een innovatief bouwconcept is het gelukt om woningen binnen de sociale huur (huurtoeslaggrens) rendabel te ontwikkelen. Dus zonder de een onrendabele top. Zowel bij reguliere sociale verhuur alsmede voor zorgappartementen.

 

Minerva Vastgoedregie is ontstaan uit de basis van de projectontwikkeling en vastgoedbelegging.

Het volledige traject van het eerste initiatief via locatie-onderzoek, ontwikkeling, realisatie tot en met de ingebruikname is middels de ervaring opgedaan in vele projecten bekend terrein geworden voor MV.

 

Nieuwbouw

 

Naast nieuwbouw is er eveneens expertise beschikbaar voor het begeleiden voor uw verbouwprojecten.

Vanwege de ervaring vanuit opdrachtgever alsmede vanuit de opdrachtnemer lukt het MVIM telkens om goede resultaten te bereiken op de onderhanden projecten.

Minerva Vastgoedregie staat klaar om het projectmanagement over uw vastgoed en bouw projecten te gaan verrichten.

                

    V A S T G O E D R E G I EEnergie

 

Energiemaatregelen en beter nog een totaalpakket van verduurzamen van de vastgoedportefeuille is in de visie van MV onontbeerlijk. Niet vanwege de verplichtingen die steeds meer aan vastgoedeigenaren worden opgelegd maar vanwege de enorme vooruitgang die hiermee wordt bereikt.

De gedachte dat het als kostenpost wordt beschouw ligt zo langzamerhand achter ons.

 

Rendementsverbetering

 

Minerva Vastgoed en Interim Management (MV) heeft ruime ervaring in het verbeteren van de vastgoedportefeuille. Rendementsberekeningen worden niet op basis van BAR te worden gehanteerd. Er dient een netto contante waarde (of IRR) te worden opgesteld waar de totale kosten (TCO) dienen te worden beschouwd.

Een rendementsonderzoek is uiteraard ook onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek.

Daarnaast is er ervaring met het opstellen van de juiste notities en rapportages voor het MT of bestuur teneinde een goede besluitvorming te onderbouwen.

 

 

Verhuur werkzaamheden

 

Met ruim 10 jaar ervaring in het verhuren van vastgoed kan met gerust hart worden gesteld dat uw vastgoed in vertrouwde handen is bij Minerva Vastgoedregie. Of het nu gaat om het contact met de huurders, het opstellen van de contracten, begeleiden mutaties  of het volledig ontzorgen van de eigenaar belegger.

Met Minerva Vastgoedregie heeft u volledig grip op uw vastgoed.

 

Advies

 

Stilstand is achteruitgang. Uiteraard zal uw huisvesting naar verloop van tijd in aanmerking komen voor een verbeteringsslag. Dit kan technisch van aard zijn zoals hiervoor reeds is behandeld. Er zijn echter ook situaties waarbij het betrekken van nieuwe huisvesting opportuun is.

Het volledige pakket van werkzaamheden die bij een herhuisvestingvraagstuk aan de orde komen  kan Minerva Vastgoedregie voor uw verrichten.

Onderdeel hiervan kan zijn advies bij (ver-)koop en (ver-)huur.